نکات زیر سازی قبل از اجرای بلکا

نکات زیر سازی قبل از اجرای بلکا

بلکا و انواع زیر کار و نحوه آماده کردن زیر کار برای اجرای بلکا احتمالا این موضوع را شنیده اید که بلکا را روی هر سطحی میتوان اجرا کرد و نیازی به زیر سازی ندارد! قابل اجرا بودن بلکا روی هر سطحی درست است ولی بی نیازی بلکا از زیر سازی کمی اشتب…
رنگ مولتی کالر

رنگ مولتی کالر

این رنگ به شکل اسپری قابل استفاده است و بیشتر در مغازه ها قابل استفاده است .  در رنگ امیزی این رنگ از دستگاه مخصوص رنگ امیزی  استفاده می کنند و برروی سطح مورد نظر رنگ به صورت کامل پاشیده میشود . نکته مهم در رنگ امیزی مولتی کالر  تجربه…
colors

روانشناسی رنگ ها

تصور دنیای اطراف ما بدون وجود رنگ ها امری نزدیک به غیر ممکن است!  هر رنگ روی بیننده ی خود چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی تاثیر میگذارد و افراد واکنش های متفاوتی نسبت به رنگ های مختلف از خود نشان می دهند. دانشمندان و محققان هنوز به یک سیستم م…