بلکا ابریشم نوع تمام الیاف بلکا می باشد . ساختار بلکا ابریشمی بسیار متفاوت از بلکای سلولزی می باشد و در اصل بلکای ابریشم ترکیب الیاف مصنوعی یا همان ابریشم با چسب پودری می باشد. بلکای ابریشمی نیز مانند بلکای سلولزی پودری می باشد و…